mapa strony   |   kontakt   |

Struktura organizacyjna SGK Sp. z o.o.

I. Prezes Zarządu

II. Członek Zarządu

III. Księgowość

 1. inspektor d/s finansowo - księgowych
 2. inspektor d/s rozliczeń finansowo - księgowych

IV. Służby Pracownicze

 1. starszy inspektor ds. zatrudnienia i funduszu płac
 • dozorca
 • sprzątaczka-dozorca

V. Inspektor ds. administracyjnych, zamówieńpublicznych i BHP

VI. Dział wodociągów i kanalizacji 

 1. kierownik
 2. inspektor ds. urządzeń wod.-kan.
 3. inkasent
 4. maszynista Stacji Uzdatniania Wody
 5. maszynista Oczyszczalni Ścieków
 6. konserwatorzy sieci wod.-kan.
 7. maszynista konserwator wodociągów wiejskich

VII. Dział Usług Komunalnych i Zaopatrzenia      

 1. kierownik
 2. zamiatacz
 3. kierowcy nieczystości stałych
 4. ładowacz nieczystości stałych
 5. kierowca nieczystości płynnych, operator spychacza, kierowca zamiatarki
 6. dozorca wysypiska
 7. zamiatacz, pracownik zieleni cmentarzy
 8. pracownicy sezonowi (rob. publiczne)

VIII. Dział Energetyki Cieplnej oraz Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 1. elektryk
 2. palacze
 3. kierownik
 4. monterzy sieci wodno-kanalizacyjnychPoka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Redaktor R
Dokument z dnia: 20.10.2031
Dokument ogldany razy: 47 744
Opublikowa: Adminiastrator /Redaktor
Publikacja dnia: 31.10.2018
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl