mapa strony   |   kontakt   |

Tryb działania

SGK Sp. z o.o. działa na podstawie:

 • uchwały Nr XL/228/05 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 października 2005r.,
 • aktu przekształcenia (komercjalizacji) Zakładu Budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nawą Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka realizuje swoje zadania statutowe również w oparciu o przepisy, między innymi:

 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 • Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urzędowy Dolnośląski Nr 53, poz. 873).
Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 28.02.2007
Dokument ogldany razy: 45 898
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 28.02.2007
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl