mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Sycowie jest jednoosobową spółką Gminy Syców, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/228/05 z dnia 27.10.2005 r. "W sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością". Przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę dokonano aktem notarialnym Rep. A nr 4503/2005 dnia 05.12.2005 r. w Kancelarii Notarialnej Jolanty Lulko w Sycowie.

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy nr KRS 0000248217.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 020204224

Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 29.12.2005
Dokument ogldany razy: 46 736
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 06.03.2007
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl