mapa strony   |   kontakt   |

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy SGK Sp. z o.o. 700 - 15 00

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Skargi i wnioski należy kierować:

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

56 - 500 Syców

tel. 062/ 785 51 54

fax. 062/785 51 66

e-mail: sgk@sgk-sycow.pl

Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://www.sgk-sycow.pl

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

Awarie 

Awarie zgłaszać całodobowo  pod numerami tel. 062/ 785 51 54785 51 78.

Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 28.02.2007
Dokument ogldany razy: 30 135
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 28.02.2007
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl