mapa strony   |   kontakt   |

Lista rejestrów, ewidencji i archiwów

1. archiwum zakładowe

  • rejestry płacowe
  • rejestry kadrowe
  • rejestry księgowe

2. archiwum techniczne
3. rejestr korespondencji wpływającej do Spółki
4. ewidencja odbiorców usług w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków
5. rejestr dokumentów do celów zamówień publicznych

Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 01.03.2007
Dokument ogldany razy: 29 708
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 01.03.2007
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl