mapa strony   |   kontakt   |

Majątek Spółki

Wersja archiwalna z dnia 31.10.2018

Kapitał zakładowy SGK Sp. z o.o. wynosi: 
13 131 000 zł  .

Majątek Spółki obejmuje:

Majątek trwały:

  • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
  • budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • urządzenia techniczne i maszyny,
  • środki transportu,
  • rozpoczęte inwestycje.

Majątek obrotowy:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe.

Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: redaktor r
Dokument z dnia: 18.10.2031
Dokument ogldany razy: 28 946
Opublikowa: Adminiastrator /Redaktor
Publikacja dnia: 31.10.2018
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl