Lista rejestrów, ewidencji i archiwów

1. archiwum zakładowe

2. archiwum techniczne
3. rejestr korespondencji wpływającej do Spółki
4. ewidencja odbiorców usług w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków
5. rejestr dokumentów do celów zamówień publicznych

Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 01.03.2007
Dokument ogldany razy: 27 271
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 01.03.2007
 
wydruk z dnia: 2.12.2022 // http://www.sgk-sycow.pl/bip