Informacje o wolnych stanowiskach pracy

Kandydatów starających się o pracę w SGK Sp. z o.o., prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres:

Sycowska Gospodarka Komunaln Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

56 - 500 Syców  

z dopiskiem "Praca"

lub na adres e-mail: sgk@sgk-sycow.pl.


Prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami)".

Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 12.02.2007
Dokument ogldany razy: 44 074
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 27.02.2007
 
wydruk z dnia: 3.12.2022 // http://www.sgk-sycow.pl/bip