Ocena obszarowa jakości wody

Wersja archiwalna z dnia 19.01.2021

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 w wodociągach sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Syców

Podpisa: a a
Dokument z dnia: 19.01.2021
Dokument ogldany razy: 2
Opublikowa: Anna Surma
Publikacja dnia: 19.01.2021
 
wydruk z dnia: 7.12.2023 // http://www.sgk-sycow.pl/bip