Majątek Spółki

Kapitał zakładowy SGK Sp. z o.o. wynosi: 
15 626 000 zł  .

Majątek Spółki obejmuje:

Majątek trwały:

Majątek obrotowy:

Podpisa: redaktor r
Dokument z dnia: 30.12.2020
Dokument ogldany razy: 43 744
Opublikowa: Anna Surma
Publikacja dnia: 30.12.2020
 
wydruk z dnia: 3.12.2022 // http://www.sgk-sycow.pl/bip